Odznaczenie

Naszym celem jest pokazanie, jak wiele osób nie tylko pamięta i  podziwia Powstańców Warszawskich, ale także angażuje się w konkretne działania na rzecz upamiętnienia tej ważnej karty naszej historii. W tej społeczności pielęgnującej pamięć, chcemy cieszyć się wspólnym działaniem i doceniać zaangażowanie. Na prośbę Komitetu Społecznego wybitny artysta Wincenty Kućma stworzył projekt odznaczenia Dumni z Powstańców.  Będzie ono przyznawane tym, którzy w sposób szczególny włączą się w społeczne obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

KOGO HONORUJEMY

Odznaczenie Dumni z Powstańców honoruje tych, którzy w szczególny sposób przyczynią się do organizacji uroczystych, społecznych obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, którzy w dowolnej formie działają na rzecz zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim i Akcji Burza poprzez działania twórcze, kulturalne, edukacyjne lub naukowe oddają hołd prawdzie historycznej oraz bohaterom walki o wolność sprzed prawie 80 lat. Odznaczenie czeka również na tych, którzy przywracają godność, pielęgnują tradycyjne wartości oraz wzmacniają narodową tożsamość, chronią dziedzictwo narodowe. Upamiętniają wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim i Akcją Burza, inspirują innych, mają szczególne zasługi w krzewieniu postaw patriotycznych, tworzą wspólnotę pamiętającą o historii Powstania i Powstańców, którzy w ramach Akcji Burza pragnęli wywalczyć wolność dla naszej Ojczyzny.

Przyznawanie Odznaczenia

Zgłoszenia do Odznaczenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do Odznaczenia są: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe, osoby fizyczne, organy Komitetu. Kandydat może się również zgłosić samodzielnie. O przyznaniu odznaczenia decydują Honorowi Członkowie Komitetu Społecznego.

Projekt Odznaczenia

Autorem Odznaczenia jest Wincenty Kućma, rzeźbiarz, medalier, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego rzeźbiarskie projekty znajdują się m.in. w Prilepie, New Delhi, Doncaster, Genewie, Oświęcimiu. Zaprojektował pomniki: Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz Poległych w Obronie Ojczyzny w Częstochowie. Jego realizacje sakralne znajdują się w ponad 70 kościołach w Polsce i na świecie, m.in. w Krakowie, Warszawie, Rzymie, Irkucku, Kamerunie, Madagaskarze. Swoje prace rysunkowe i medalierskie prezentował na ponad 35 wystawach indywidualnych, 100 wystawach zbiorowych w kraju i około 60 wystawach za granicą. Laureat ponad 50 nagród i wyróżnień uzyskanych w konkursach rzeźbiarsko-architektonicznych. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i Złotym Krzyżem Małopolski.

Zgłoś kandydata do odznaczenia

Wypełnij formularz, aby zgłosić kandydata do odznaczenia Dumni z Powstańców. Do zgłoszenia należy dołączyć materiały wizualne (np. zdjęcia, filmy, prezentacje), w tym przynajmniej jedno zdjęcie obrazujące działalność podejmowaną przez kandydata. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest uzyskanie pisemnej zgody kandydata wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoś kandydata