Powiatowy Konkurs Historyczny dot. Powstania Warszawskiego

Kilińskiego 31, Golub-Dobrzyń, Polska
  • Dla dzieci
  • Lokalne
  • Bezpłatne
  • Godzina rozpoczęcia: 00:00

Organizator: Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
Strona WWW organizatora: https://www.zs-2.pl/ Szczegóły lokalizacji: Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Powiatowy Konkurs Historyczny to wydarzenie cykliczne organizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
We wcześniejszych latach tematyka konkursu dotyczyła między innymi Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, Bitwy o Monte Cassino, Udziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, walk o niepodległość i granice Polski.
Tegoroczna edycja (2024) dotyczy Powstania Warszawskiego i związana jest z 80. rocznicą wybuchu zrywu.
W ten sposób pragniemy upamiętnić Powstańców oraz zachęcić młodych mieszkańców regionu do poszerzenia wiedzy historycznej.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
Konkurs będzie miał formę testu wiedzy z pytaniami otwartymi i zamkniętymi w zależności od kategorii wiekowej.
W minionym roku – 2023 patronem nad Konkursem objął Starosta Golubsko-Dobrzyński oraz Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Bydgoszczy.