Ogolnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” – 4 edycja

Polska
  • Dla dzieci
  • Online
  • Bezpłatne
  • Godzina rozpoczęcia: 13:47

Organizator: Spoko Polski Patrycja Michalik
Strona WWW organizatora: https://spokopolski.pl/ Szczegóły lokalizacji: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w całej Polsce

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego, rozbudzanie uczuć patriotycznych u młodzieży oraz uświadomienie młodym ludziom konieczności dbania o pokój na świecie. Inicjatywa propaguje współczesne metody nauczania, dlatego obowiązkiem uczestników jest zastosowanie w czasie lekcji technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby realnie przyczynić się do poprawy życia bohaterów narodowych, uczestnicy przeprowadzają zbiórki, aby wesprzeć zbiórkę BohaterON na rzecz Powstańców.
Honorowy patronat nad 4. edycją projektu sprawują: kampania BohaterON, Agnieszka Jankowiak-Maik vel Babka od histy, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
Nauczyciele-koordynatorzy mogą zgłaszać szkoły od 1 sierpnia do końca września. Założenia projektu należy zrealizować do końca stycznia 2024 roku.