Kamienie pamięci: pomniki, cmentarze, muzea

Krakowskie Przedmieście 11, 00-071 Warszawa, Polska
  • Lokalne
  • Bezpłatne
  • Godzina rozpoczęcia: 17:00

Organizator: Instytut Pileckiego
Strona WWW organizatora: https://instytutpileckiego.pl/pl

❞ Wszędzie, gdzie gościńce mają skręty, gdzie załomy drogi, gdzie ludzkie wahania i gdzie ludzi małych trwoga, stoją na załomach, jak drogowskazy, olbrzymie głazy […] samotne, lecz z nazwiskami, gdy ludzie giną bezimiennie.
𝙿𝚛𝚣𝚎𝚖𝚘́𝚠𝚒𝚎𝚗𝚒𝚎 𝚗𝚊 𝚙𝚘𝚐𝚛𝚣𝚎𝚋𝚒𝚎 𝙹𝚞𝚕𝚒𝚞𝚜𝚣𝚊 𝚂ł𝚘𝚠𝚊𝚌𝚔𝚒𝚎𝚐𝚘, Józef Piłsudski

Zapraszamy na panel dyskusyjny pt. Kamienie pamięci: pomniki, cmentarze, muzea.
20 marca o godz. 17.00 odbędzie się rozmowa specjalistów na co dzień budujących mosty między przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością. Uczestnicy skonfrontują różnorodne doświadczenia związane z pamięcią społeczną i jej materialnym wyrażaniem, ale także jej zanikaniem, wypieraniem, zakłamywaniem, celowym niszczeniem. Dyskusja będzie dotyczyć również pytania jak powinniśmy opowiadać o tragicznych i bolesnych wydarzeniach. Czy powinniśmy pielęgnować wiedzę o okrucieństwach i zbrodniach? Po co nam jest taka wiedza? Po co i jak mamy ją przekazywać następnym pokoleniom? Czy stawianie kolejnych pomników, odsłanianie tablic ma sens? Czy i jak wpływają na naszą pamięć zbiorową? Do przedstawienia swoich punktów widzenia na te złożone zagadnienia zaproszeni zostali reprezentanci różnych dziedzin: socjologii, historii, muzealnictwa, kulturoznawstwa.
Uczestnicy dyskusji:
✤ dr Bartłomiej Bydoń – historyk, muzealnik (Muzeum Katyńskie�Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego)
✤ Aleksandra Czerobska – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Pileckiego ds. upamiętnienia Obławy Augustowskiej (Dom Pamięci Obławy Augustowskiej)
✤ dr Łukasz Faszcza – historyk (Dom Pamięci Obławy Augustowskiej)
✤ dr Wiesława Młynarczyk – polonistka, edukatorka o Holokauście i powojennej historii Żydów (Muzeum Getta Warszawskiego)
✤ dr Beata Nessel-Łukasik – muzealniczka, badaczka pamięci społecznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologi)
Prowadzenie spotkania:
Wojciech Markert – Dział Upamiętnień i Edukacji Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

📍 Galeria DeBeKa przy ul. Krakowskie Przedmieście 11 (Dom Bez Kantów) w Warszawie