IV Rajd Ochota-Pęcice

Pęcice, Polska
  • W plenerze
  • Płatne: 10zł
  • Godzina rozpoczęcia: 15:00

Organizator: Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Strona WWW organizatora: http://rajdpecice.16wdh.pl/

W nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych IV Obwodu AK Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Ich losy i dalszy przebieg wydarzeń wspominamy dziś jako Bitwę pod Pęcicami.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rajdzie upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami. Celem Rajdu jest propagowanie pamięci i budowanie świadomości mieszkańców o działaniach powstańczych na Ochocie. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież, ale i całe rodziny. Będzie to żywy kontakt z historią oraz upamiętnienie 79. Rocznicy Bitwy Pęcickiej.

Zapisy uczestników następują drogą internetową przez formularz zgłoszeniowy do dnia 7 września 2023 roku lub w dniu imprezy przy rejestracji.

Wszelkie pytania w tej sprawie możecie Państwo kierować na adres: [email protected] lub u poszczególnych koordynatorów grup dotarcia.