Dumni z Powstańców

Pyrzyce, Polska
  • Lokalne
  • Wystawa
  • Bezpłatne
  • Godzina rozpoczęcia: 00:00

Organizator: Pyrzycka Biblioteka Publiczna
Strona WWW organizatora: https://bibliotekapyrzyce.pl Szczegóły lokalizacji: Wystawa będzie miała miejsce w Kaplicy św. Ducha - Dziale Tradycji - "Muzeum Ziemi Pyrzyckiej" Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zabytkowej 34 w Pyrzycach.

Wystawa ma na celu zasygnalizowanie odbiorcom treści związanych z Powstaniem Warszawskim i 80. rocznicą jego wybuchu – będzie otwarta 1 sierpnia 2024 r, o godzinie 17.00, kiedy to 80 lat wcześniej wybiła godzina „W”. Chcemy ukazać uczucia, które towarzyszyły ludziom Warszawy w tych dniach – radość, smutek, heroizm, strach, itp. Oddzielne plansze przedstawiają działalność kobiet w Powstaniu, które służyły jako lekarki, sanitariuszki, pielęgniarki, łączniczki, były przewodniczkami w kanałach. Udział małoletnich w Powstaniu, działalność Szarych Szeregów, działalność Armii Krajowej, Armii Ludowej, Wystawa obejmie również temat ludności cywilnej, ich cierpienia i wygnania, zniszczeń Warszawy dokonanych przez okupantów hitlerowskich.
Wystawa ma na celu nie tylko upamiętnienie Powstania Warszawskiego, Powstańców i mieszkańców Warszawy, ma na celu skłonienie do zadumy i refleksji nad wydarzeniami i szerokim wachlarzem zachowań ludzkich zarówno ze strony wojsk okupacyjnych (niemieckich i radzieckich), lecz również reakcją reszty świata uwikłanego w ten nikomu niepotrzebny konflikt zbrojny.