Dumni z Bohaterów

Wojciechów, Polska
  • Lokalne
  • Bezpłatne
  • Godzina rozpoczęcia: 17:00

Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz"
Strona WWW organizatora: https://potrafisz.mozello.pl Szczegóły lokalizacji: Remiza OSP KSRG Wojciechów i pomnik żołnierzy z gminy Wojciechów poległych w czasie II Wojny Światowej.

Punktualnie o godz. 17:00 w Wojciechowie zawyje syrena strażacka, a druhowie z OSP KSRG Wojciechów oddadzą hołd Powstańcom Warszawskim przez strażnicą. Równocześnie mieszkańcy, w tym członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Potrafisz”, zapalą znicze przed pomnikiem żołnierzy Wojska Polskiego w centrum miejscowości, oraz minutą ciszy i modlitwą oddadzą hołd Powstańcom. Odczytany zostanie tekst o okolicznościach wybuchu Powstania Warszawskiego, jego przebiegu, zakończeniu walk i Bohaterach tego narodowego zrywu oraz Apel Bohaterów, w którym wymienimy grupę poległych i zmarłych Powstańców, w tym B. Wojtanowicz-Włodymirską „Elę” i Henryka Rostkowskiego ps. Dąb. Wypuścimy też białe i czerwone balony ze znakiem Polski Walczącej.
Do udziału zaproszeni zostaną Wójt i Rada Gminy, duchowni, społeczności szkół podstawowych w Wojciechowie, Palikijach, Miłocinie, Maszkach i Łubkach, strażacy z gm. Wojciechów i społeczność lokalna. Uroczystość zakończy wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.