85 rocznica Powstania Szarych Szeregów

Warszawa, Polska
  • Lokalne
  • Bezpłatne
  • Godzina rozpoczęcia: 00:00

Organizator: Stowarzyszenie Szarych Szeregów

Druhny i Druhowie,

22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej, dla każdego harcerza to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność za wspólnie spędzony czas, za czyjąś obecność, za przyjaźń. W tym dniu, wspominając nasze koleżanki i kolegów – harcerki i harcerzy Szarych Szeregów, życzymy Wam aby zmienianie świata na lepszy było wielką przygodą, byśmy już zawsze mogli w każdym widzieć bliźniego, każdego innego harcerza uważać za brata. W roku 85. rocznicy powstania Szarych Szeregów chcemy wspólnie upamiętnić rolę konspiracyjnego harcerstwa w działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Nie tylko walkę, ale także naukę i harcerską służbę podejmowaną dla Ojczyzny w oczekiwaniu aż nastanie „pojutrze”.
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów
/-/ Andrzej MARASEK ps. „Karasek”
/-/ Tadeusz JAROSZ ps. „Topacz”

Grafika: Poczta Harcerska nr 28 Wrocław „Szaniec”

Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej w mieszkaniu Stanisława Borowieckiego, Szefa Głównej Kwatery Męskiej, przy ul. Noakowskiego 12.