• Artykuł

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do odznaczenia ,,Dumni z Powstańców”

Komitet Społeczny ustanowił specjalnie zaprojektowane na tę okoliczność  odznaczenie Dumni z PowstańcówHonoruje ono tych, którzy w szczególny sposób przyczynią się do organizacji społecznych obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, którzy w dowolnej formie działają na rzecz zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim i Akcji Burza.

Projektu podjął się prof. Wincenty Kućma, rzeźbiarz i medalier, autor m.in. Pomnika Powstania Warszawskiego, laureat licznych odznaczeń i nagród.

Odznaczenie – 80-rocznica | 80-rocznica (dumnizpowstancow.pl)

O tym, kto zostanie uhonorowany, zdecydują Honorowi Członkowie Komitetu Społecznego: Powstańcy Warszawscy, społecznicy, pisarze, muzycy, aktorzy, naukowcy, artyści, nauczyciele. Pełna lista Honorowych Członków Komitetu znajduje się na www.dumnizpowstancow.pl.

Pierwsze odznaczania zostaną przyznane w I. kwartale 2024 roku. Kandydatów do odznaczenia mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe, osoby fizyczne, organy Komitetu. Kandydat może się również zgłosić samodzielnie. Służy temu specjalnie przygotowany formularz: Zgłoś kandydata – 80-rocznica | 80-rocznica (dumnizpowstancow.pl)